index quickscanontwerp
ARCHITECTENBURO FRANKEN
stedenbouw | architectuur | landschap | cultuurhistorie


Quick scan

Een ‘quick scan’, betekent dat Architectenburo Franken het pand bezoekt, een schetsplan levert, een kostenraming maakt en de potentiële opbrengst berekent. Ook wordt er overleg gepleegd met de gemeente. Met deze ‘quick scan’ kan de opdrachtgever goed bepalen of de volgende stap - het haalbaarheidsonderzoek - werkelijk zin heeft.

Meer weten over de ‘quick scan’ van Architectenburo Franken? Neem contact op via info@eugenefranken.nl

Poirterslaan 10
5611 LB Eindhoven

contact

Budgetraming
Bouwkundig advies
Programma van eisen
Haalbaarheidsstudie
Bestemmingsplanwijziging
Restauratie
Bouwhistorisch onderzoek
Cultuurhistorisch onderzoek
Instandhoudingsplan
Herontwikkeling
Planontwikkeling
Conceptontwikkeling
Materiaaladvies
3D modelling
Quick scan

ADVIES, ONDERZOEK EN ONTWERP:
Huisvestingsvraagstukken
Leegstand transformatiescan
Kleuradvies

Ontwerpen

Samen

Duurzaam

Schoonheid

Betaalbaar

Maakbaar

Inleving in de eigenheid van de opgave vormt de basis. Vanuit openheid kijken we naar elke opdracht met als uiteindelijk resultaat een ontwerp, plan, gebouw, interieur dat past in zijn omgeving.


Meer weten? Neem contact op via info@eugenefranken.nl

Generatiewoning
Collectieve opdracht